EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANT MAGDALENA DE MATARÓ, SIGNEN UN CONVENI PEL QUAL EL POBLES DEL MARESME AMB MENYS DE 20.000 HABITANTS, ENTRE ELLS TORDERA, ÉS PODRAN BENEFICIAR DEL SEUS SERVEIS.


El Consell Comarcal del Maresme, i la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, han signat un conveni de col·laboració segons el qual els municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants, entre ells Tordera, podran accedir als programes i serveis que presta la Fundació. A canvi, el Consell Comarcal, com a titular de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) a la qual pertanyen els municipis del Maresme de menys de 20.000 habitants, abonarà 8.414 euros a la Fundació. Els torderencs, és podran beneficiar del programa Activa’t, que consisteix en una Borsa de Voluntariat, amb l’objectiu de cobrir les demandes de voluntaris. Del programa de Suport associatiu, on s?’ofereixen els serveis de suport individual a cada associació, suport col·lectiu, suport psicològic i grups d’ajuda mútua. La fundació hospital Sant Jaime i Santa Magdalena, també ofereix el programa punt de trobada, un grup d’ajuda per posibilitar possibilitar la recuperació de persones que estan passant per un procés de dol, provocat per la pèrdua d’un familiar. S’engega també un programa àmbit prevenció del maresme, per donar suport emocional a persones afectades i/o sensibilitzades per la Sida. La Fundació també ofereix una borsa de professionals socio-sanitaris, adreçada a persones que necesiten conectar amb professionals perquè realitzin tasques d’ajuda personal en el domicili a algun dels seus familiars i també disposa d’un equip d’atenció a les persones víctimes de maltractaments. La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena és va crear l’any 1647 i va ser declarada de beneficiència particular l’any 1878. Entre d’altres, la seva finalitat és contribuir a la promoció i protecció de la salut a través de campanyes educatives, programes de prevenció i estudis de recerca en el camp de les ciències de la salut.