EL 24,7% DELS HABITATGES DE TORDERA ESTAN OCUPADES PER PERSONES QUE VIUEN SOLES I NOMÉS EL 9,8% DELS HABITATGES SÓN DE LLOGUER, SEGONS UN ESTUDI ELABORAT PER L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA.


L’Observatori del Mercat Laboral del Maresme del Consell Comarcal ha extret informació de l’estudi elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre les característiques de les llars de la comarca a partir del cens de 2001. Segons aquestes dades, des de 1996 el nombre de llars al Maresme ha augmentat el 20%. El 2001 hi havia 127.148 habitatges. De les més de 127.000 llars, el 27,3% estan formades per 2 membres, i el 22,6% per tres membres. Cal remarcar però, el fet que el 19,4% de les llars a la comarca siguin unipersonals. A Tordera el 2001 hi havia 3985 habitatges, el 24,7 d’aquest habitatges estan ocupats per una sola persona, el 30,8 % estan formades per 2 membres, el 22,1 % per tres membres i el 6 % restant la formen els habitatges amb més de 4 membres. De fet, Tordera és la tercera població de la comarca del maresme, amb una taxa d’habitatges unipersonals més alta, darrera de Caldes d’estrac, amb el 28,70% i Calella amb el 26,2%.

D’altra banda i pel que fa al règim de tinença de l’habitatge, segons les dades del Cens 2001 publicades aquest mes per l’Institut Nacional d’Estadística, el 81% de les llars al Maresme es tenen en propietat (103.285). D’aquestes, el 52% estan totalment pagades, el 42% tenen hipoteca, mentre el 6% han estat heretades. Només el 14% de les llars del Maresme estan llogades. A Tordera, el 83% de les llars es tenen en propietat. D’aquestes el 49,8% estan totalment pagades, el 27,2% tenen hipoteca , mentre el 6,8% han estat heretades. Només el 9,8% de les llars de Tordera estan llogades.