LA CONSELLERIA DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DONA A CONÈIXER LES DADES D’ATUR DEL MES DE JUNY I COL·LOCA TORDERA AMB UNA TAXA DEL 8,86% D’ATURATS.


La conselleria de treball de la Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer les dades d’atur del mes de juny de les diferents comarques i pobles catalans. Tordera se situa en el 7è lloc entre els municipis amb més atur de la comarca, amb un total de 337 aturats de 3.805 torderencs en edat de treballar, que representa una taxa del 8,86 % de desocupats.

La xifra d’aturats del conjunt de la comarca del Maresme sobrepassa les 10.000 persones, situant la mitjana de persones desocupades de la comarca en un 7,45 %.

Aquestes dades estableixen que la taxa d’atur de Tordera està molt per sobre de la mitjana d’aturats del Maresme. Per la seva part, Santa Susanna ocupa el primer lloc en nombre d’aturats, amb un total de 10 desocupats de cada 100 persones en edat de treballar. L’últim lloc l’ocupa Cabrera de Mar, amb tan sols 4 aturats per cada 100 persones en edat de treballar.