ELS USUARIS DE LA SANITAT PÚBLICA JA PODEN TRIAR EL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, METGE O PEDIATRE QUE DESITGIN.


L’1 d’octubre va entrar en vigor a tot Catalunya la mesura que permetrà als ciutadans triar el seu metge de capçalera, pediatre i el centre d’assistència primària on se’ls atendrà de manera regular. Actualment, a tots els usuaris de la sanitat pública se’ls assigna directament un CAP en funció del lloc on estan empadronats. L’únic marge d’elecció que tenen és poder canviar de metge, sempre i quan sigui del mateix centre. Ara, però, la Generalitat ha decidit ampliar les possibilitats dels ciutadans perquè puguin tenir una assistència sanitària més a la carta. D’aquesta manera, els catalans podran adscriure’s a un metge de capçalera, pediatre o ambulatori de qualsevol part del país, independentment d’on resideixin. Això permetrà, per exemple, que les persones que estiguin interessades a tenir l’ambulatori més a prop de la feina que de casa, per qüestions d’horari, puguin fer el canvi sense complicacions. La doctora, Rosa Francisco, del centre d’atenció primària de Tordera, ens explica les novetats que s’engegant pels usuaris de la sanitat pública.

L’única limitació que imposa la lliure elecció de metge és que haurà de passar un termini mínim d’un any entre dos canvis d’equip, sempre que no hi hagi causes de força major que ho justifiquin, com un trasllat de feina o de residència. Així mateix, els serveis d’atenció domiciliària i els serveis socials continuaran depenent del CAP assignat pel lloc de residència, tal i com explica, la doctora Rosa Francisco.

Per últim, està previst que els metges tinguin un nombre màxim de pacients per evitar desproporcions entre els professionals. Per més informació, adreçar-se al centre d’atenció primària de Tordera o trucar al 93.765.03.44