L’AJUNTAMENT DE TORDERA APROVA LES ORDENANCES FISCALS I LES TAXES PER L’ANY 2004 AMB EL VOT EN CONTRA DE L’OPOSICIÓ.


L’ajuntament de Tordera, va aprovar ahir, les ordenances fiscals i taxes per l’any 2004. La regidora d’hisenda, Silvia Català, va explicar la modificació legislativa en l’impost de bens immobles, tracció mecànica i l’increment de l’impost de construcció. Silvia Català va argumentar l’augment de les ordenances de recollida d’escombraries, que s’estableix per tipus d’habitatge i l’augment de el servei d’aigua potable i clavegueram.

La piscina municipal tindrà un increment del tiquet pels menors de 1’20 euros a 2 euros i majors de 16 que passarà de 1’80 euros a 2’70. Els abonaments per menors s’incrementa del 4’50 euros actuals als 7 euros i abonaments adults un augment de 9 euros a 13. Els serveis funeraris s’incrementa per l’IPC i es registra un augment del 4% en la compra dels nínxols. La llar d’avis Can Compte, l’estada puja un 7%, l’atenció primària un 5% i la manutenció el 3%. El casal d’estiu s’incrementa un 5% i les parades del mercat passaran a pagar del 1’05 euros actuals per metre i dia a 1’38 euros. La regidora d’hisenda, Silvia Català, va explicar que tot i l’augment en la taxa de piscina municipal i casal d’estiu, no es cobreixen les despeses.
Per l’any 2004 s’inclou una nova ordenança fiscal per regular el servei de casa dels infants. Els partits de l’oposició van votar en contra de les noves ordenances fiscals. El portaveu d’ERC, Bernat Costas, va criticar a l’equip de govern d’elaborar les ordenances amb un visió conservadora. Costas lamenta la manca del component social en la proposta aprovada.

El portaveu del Moviment Alternatiu per Tordera, Josep Alsina, va lamentar l’increment de les ordenances, que suposen una despesa superior als ciutadans de Tordera. Alsina va criticar la manca de diàleg del govern amb l’oposició en l’elaboració de les ordenances.

La portaveu del PSC, Conxita Rodriguez, va criticar el plantejament de l’equip de govern en l’elaboració de les ordenances i taxes per l’any 2004. Rodriguez creu que és una burla al ciutadà incrementar l’impost de l’aigua, tenint en compte el mal estat del servei.

L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, va assegurar que l’increment de les ordenances mai són populars i que són d’un 5’5% en la seva globalitat. Garcia va argumentar l’augment de l’ordenança del servei d’aigua i clavegueram i va assegurar que el component social criticat en el ple, s’haurà d’analitzar que es presentin les inversions en els pressupostos del 2004.

Amb les ordenances i taxes aprovades, el govern intentarà portar a votació del ple el pressupost de l’any 2004 abans de final d’any.