LA REGIDORIA DE JOVENTUT POSA EN FUNCIONAMENT UN FORUM JOVE VIRTUAL QUE FACILITI EL DEBAT I LA RELACIÓ ENTRE ELS JOVES.


La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera ha posat en funcionament l’eina digital “Fòrum jove”, amb l’objectiu de crear un espai que faciliti el debat i la relació entre els joves torderencs, a través del canal Intordnautes de la web www.tordera.org.
El “Fòrum jove” es va iniciar divendres passat, i fins avui compta amb 20 joves inscrits.
L’obertura d’aquest espai virtual permetrà ampliar la participació dels joves, tot creant un nou canal de debat que complementarà la tasca del Consell municipal de joventut, tal i com explica el regidor de joventut.

Finalment, el Fòrum compta també amb la figura d’un coordinador l’objectiu del qual és garantir la utilitat dels missatges i la seva fluïdesa de manera que es vetlli pel seu bon ús. En aquest sentit, es preveu també, si s’escau, l’eliminació temporal o definitiva de les subscripcions que puguin ser ofensives o que distorsionin el ritme del debat entre els usuaris.
Amb la posada en funcionament del “Fòrum jove” des de l’espai Intordnautes s’obre la tercera fase de la web municipal http://www.tordera.org.