L’AJUNTAMENT DE TORDERA ATORGARÀ UNA BECA PER UNA PUBLICACIÓ SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE TORDERA.


L’Ajuntament de Tordera i el Consell Municipal de Cultura informen que s’han publicat les bases de la convocatòria d’una beca de col·laboració per a l’edició d’una publicació sobre el patrimoni històric i arquitectònic de Tordera.
L’objectiu de la concessió de la beca és fer la revisió, actualització de la informació i de les dades, del dossier elaborat fa uns anys per un grup de persones interessades en el patrimoni de Tordera. La beca permetrà tenir el material per a l’edició de la publicació definitiva sobre el patrimoni històric i arquitectònic de Tordera i el seguiment del procés d’edició.

La durada de la beca serà de gener a març de 2004 amb una dotació de 900 eurus. Maria Angels Cayro ha explicat que les bases del concurs afavoreixen a les persones que havien col·laborat en la confecció del primer dossier l’any 1998.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 17 de desembre a les 2 del migdia al Servei de Registre de l’Ajuntament de Tordera. Amb la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar el currículum de la persona o persones que es presentin, la documentació que es consideri convenient adjuntar com a mèrit i una fotocòpia del DNI. Una comissió qualificadora serà l’encarregada d’avaluar els mèrits i els treballs presentats.
L’abonament de la beca es farà al final del treball a nom de la persona titular. Els treballs realitzats mitjançant la beca seran propietat de l’Ajuntament i no podran ser utilitzats per l’autor o autors sense la corresponent autorització. Per a més informació i consulta de les bases de la convocatòria cal adreçar-se a l’Ajuntament de Tordera o a través de la web municipal:www.tordera.org.