LA REGIDORIA DE JOVENTUT, RECORDA QUE ESTÀ EN MARXA UN FORUM JOVE VIRTUAL, AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR EL DEBAT I LA RELACIÓ ENTRE ELS JOVES.


La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera va posar en funcionament, a principis de desembre, l’eina digital “Fòrum jove”, amb l’objectiu de crear un espai que faciliti el debat i la relació entre els joves torderencs, a través del canal Intordnautes de la web tordera.org. Fins al moment, el nou canal virtual, compta amb 48 components.
L’obertura d’ aquest espai virtual, permet ampliar la participació dels joves, tot creant un nou canal de debat que complementarà la tasca del Consell municipal de joventut, tal i com explica el regidor de joventut, Josep Llorens.

Tot i la creació del “Fòrum jove”, el Consell de Joventut mantindrà les reunions periòdiques per tal de fer un seguiment de les qüestions que es tractin en matèria de joventut al municipi, com ara l?elaboració del Pla local de joventut o les diferents activitats que s’organitzen durant l’any.
El “Fòrum jove” està obert a tots els joves i és una fórmula mixta entre un fòrum de debat i una llista de correu electrònic.
D’aquesta manera, totes les persones que vulguin participar-hi s’hauran de subscriure mitjançant el formulari que trobaran a l’espai Intordnautes de la web tordera.org.

Finalment, el Fòrum compta també amb la figura d’un coordinador l’objectiu del qual és garantir la utilitat dels missatges i la seva fluïdesa de manera que es vetlli pel seu bon ús. En aquest sentit, es preveu també, si s’escau, l’eliminació temporal o definitiva de les subscripcions que puguin ser ofensives o que distorsionin el ritme del debat entre els usuaris.
Amb la posada en funcionament del “Fòrum jove” des de l’espai Intordnautes s’ha obert la tercera fase de la web municipal.