EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL ENGEGA UNA NOVA TEMPORADA DE LES TROBADES DE PARES, AMB ALUMNES EN EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDARIA.


El consell escolar municipal, engega a partir del 20 de gener, una nova temporada de les trobades de pares. Les xerrades van dirigides als pares amb alumnes en educació infantil, primària i secundària. Les trobades de pares, consistiran en 15 xerrades, amb l’objectiu de reflexionar sobre la funció de “ser pares”, compartir experiències amb altres pares per aprendre del dia a dia i adquirir coneixements sobre l’evolució dels fills, tal i com explica la regidora d’ensenyament, Maria Angels Cayro.

La regidora convergent, ha destacat la varietat de temes previstos, adreçada a les diverses franges d’edat.

Les xerrades, se celebraran al local Emili Vendrell i l’IES Lluis Companys. Les butlletes d’inscripció per participar en la trobada de pares, es pot adquirir en tots els centres educatius de Tordera i a l’ajuntament o a través del telèfon 93.765.04.75.