VIIè Concurs de Rapsodes Ràdio Tordera

Funcionament

  • Els poetes escollits en aquesta edició són Lola Casas autora infantil i Miquel Martí i Pol per als adults.
  • L’Organització es posarà en contacte amb cada participant per informar i concretar la fase de selecció. A cada participant se li lliurarà el text de lectura obligatòria que haurà d’interpretar als estudis de Ràdio Tordera el dia i hora que se li adjudiqui.
  • De cada categoria s’escolliran tres finalistes els quals recitaran un poesia de lluïment (escollida pel mateix participant) el dia de la final per tal que el jurat en directe dictamini el guanyador/a de cada categoria valorant la dicció (vocalització i pronuncia), la interpretació (expressivitat, entonació i postura) i el ritme (puntuació, velocitat i fluïdesa).

 

Poesies obligatòries