EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA, CARLES AULET, ASSEGURA QUE EL VEÏNAT DE FIBRACOLOR JA TÉ INSTAL·LATS ELS CONTENIDORS DE BROSSA SOTERRATS.


El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tordera, Carles Aulet, assegura que les obres de soterrament dels contenidors de brossa del municipi avancen a bon ritme. Actualment, el veïnat de Fibracolor ja té instal·lades les tres illes de recollida d’escombraries previstes. La campanya continua pel veïnat de Sant Pere de Tordera, amb un 70 per cent de les obres realitzades. Aulet explica l’estat actual del pla de soterrament de contenidors d’escombraries.

El pla de soterrament estableix crear diferents illes de recollida formades per cinc bústies on en cadascuna d’elles s’haurà de dipositar el paper, el vidre, els envasos, la fracció orgànica i la brossa de rebuig. Aulet comenta les properes actuacions de la campanya de soterrament de contenidors.

Aquest nou sistema de soterrament de contenidors permetrà, entre d’altres, ampliar la capacitat actual dels contenidors, concentrar en un sol punt tots els contenidors de reciclatge, evitar males olors i molèsties als veïns i no haver de fixar calendari ni horari per llençar les escombraries.