A Tordera es presenten 158 ERTOs que afecten a 752 treballadors


Fins a primer de maig, 158 empreses de Tordera han presentat expedients de regulació temporal de l’ocupació per a la totalitat o per a part de la seva plantilla. En concret i segons dades de la Generalitat i Consell Comarcal, aquests 158 ERTOs afecten a 752 treballadors torderencs.

D’aquests 158 expedients, 155 s’han presentat per força major. Sota aquest paraigua s’hi inclouen els expedients derivats de la crisi provocada pel coronavirus. Els altres 3 expedients són per d’altres causes com problemes tècnics, econòmics o organitzatius.

Per sectors econòmics destaquen els 183  treballadors afectats en la industria manufactureres, els 163 de l’hostaleria i els 94 treballadors del sector comerç.

Gonzalo Plata, secretari General de CCOO al Maresme, Vallés Oriental i Osona assegura que el nombre de treballadors afectats de Tordera representen el 9% de la població Activa. CCOO preveu que com més petita l’empresa més dificultat tindrà a la reobertura i dinamització del negoci.

Gonzalo ERTOs

Un expedient de regulació temporal de l’ocupació és un procediment que poden realitzar les empreses quan han de suspendre de manera temporal una part o la totalitat de la seva activitat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o derivades de força major, com per exemple el confinament obligat per la Covid-19.

L’ERTO suspèn temporalment els contractes de treball, o redueix la jornada de treball dels treballadors que no es donaran de baixa de la Seguretat Social i tindran dret al reconeixement de la prestació per desocupació, sense consumir els períodes màxims de prestació.