No prospera una moció per certificar l’empadronament d’urgència a Tordera


En el primer ple virtual de la història de Tordera, Els grups d’Esquerra Republicana i En Comú Podem Tordera van portar una moció per la regularització de les persones migrades que viuen a Catalunya.

La moció defensava principalment “l’empadronament d’ofici de totes les persones que viuen al municipi encara que no acreditin el permís de residència”  i demanava la regularització extraordinària de les persones migrades sense autorització administrativa per residir i treballar a l’Estat Espanyol habilitant els departaments ministerials i les subdelegacions provincials del govern. Així mateix, també es proposava reconèixer els títols obtinguts a les persones, tot i no obtenir-los a l’Estat, en relació en l’àmbit sanitari. 

Des d’En comú podem Tordera, el regidor Salvador Giralt, defensava que la moció tenia l’objectiu d’agilitzar les gestions administratives de les persones migrants per tal de no deixar-los “despenjats” en aquestes situacions de crisi sanitària, social i econòmica.

regulació migrants ECP

L’altre ponent de la moció és Esquerra Republicana, Gent de Tordera i Jovent Republicà que argumentaven que l’empadronament és clau en aquests moments per dotar a tothom del dret a l’assistència sanitària, entre d’altres. Ho explicava la regidora d’ERC, Marta Paset.

regulació migrants ERC

Des de la CUP es van mostrar totalment a favor. Escoltem Oriol Serra.

regulació migrants CUP

Per part del grup municipal de +Tordera, el regidor Xavier Pla destacava que la proposta tenia una bona perspectiva social: prorrogant permisos d’estada a l’Estat Espanyol i mostrant-se a favor de la “perspectiva sanitària” per sumar-hi professionals. Tot i això, veia incoherent voler sumar  la “regularització express” a la situació actual, que “pot portar a una disfunció del nostre sistema públic”, tal i com assegurava Xavier Pla. El grup s’abstenia.

regulació migrants +Tordera

Des de Ciutadans, Miriam Rocabruna, argumentava que en matèria d’empadronament demanen seguir sempre els criteris tècnics i les resolucions que dicta el procediment del padró així com les seves resolucions”. Així mateix demanava que s’ha de separar l’empadronament i la cobertura sanitària pel COVID-19, ja que assegura que l’assistència sanitària és obligatòria i l’atenció al CAP de Tordera se segueixi donant. La regidora de Ciutadans argumentava la seva abstenció.

regulació migrants ciutadans

Des del PSC, el regidor Rafa Delgado argumentava que l’empadronament d’ofici ja s’està duent a terme: les persones només ho han de demanar i documentar que viuen en un habitatge de Tordera, a més del certificat de la Policia Local. Per altra banda, Delgado defensava que el tema d’acceptar nous professionals de l’àmbit sanitari no és de la potestat de l’Ajuntament sinó d’àmbit Estatal però que ja s’està fent la petició a les autoritats corresponents. Amb això, el PSC votava en contra.

regulació migrants psc

Junts per Tordera reafirmava que el que és competència municipal, en l’àmbit de les actuacions d’empadronament que es demanen a la moció, ja s’estan duent a terme. Per això el vot era contrari. Escoltem el regidor de Junts per Tordera, Josep Llorens.

regulació migrants Junts x Tordera

Finalment, la moció va quedar rebutjada per 7 vots a favor (ERC, ECP i CUP), 8 en contra (Junts x Tordera i PSC) i dues abstencions (+Tordera i Ciutadans).