La diputació de Barcelona entrega a Tordera el Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població


El diputat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Josep Tarín, ha lliurat al també diputat i alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, el Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU).

El Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU) és un document tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que conté la informació tècnica i administrativa necessària per a poder posar en pràctica les mesures físiques que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població per a millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exterior del nucli de població.

En la trobada entre el diputat Tarín i la diputat Garcia, s’ha fet lliurament del projecte per a aquesta intervenció al municipi de Tordera per part de la Diputació de Barcelona.