Ajuda de fins a 10.000€ dins el programa de Garantia Juvenil a la comarca


El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tret una línia de subvenció amb la intenció d’afavorir l’autoocupació de les persones joves que s’hagin donat d’alta com a autònom i estiguin inscrites en el programa de Garantia juvenil.

Segons informa el Consell Comarcal del Maresme, les mesures de foment del treball que regulen aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de 10.000 euros per a cada jove que es doni d’alta al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs. D’aquesta manera, argumenta l’ens comarcal, es garanteixen uns ingressos mínims de la persona autònoma a l’inici de la seva activitat econòmica.

Aquesta és una ajuda que pot arribar als 10.000 euros i que es pot tramitar a través del servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme fins el dia 1 d’octubre d’aquest 2019.

Per tal de ser beneficiari d’aquest ajut, és necessari estar inscrit al programa Garantia juvenil i haver-se donat d’alta com a treballador/a autònom/a entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019, que en aquest cas és la data màxima de presentació de les sol·licituds per optar a la subvenció. Segons explica l’organisme, les peticions es van resolent en el termini d’un mes des de la seva presentació, però avisa que, en cas que es produeixi la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos, la persona beneficiària ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Aquest és un dels requisits principals que s’expliquen de forma detallada al web ccmaresme.cat.

Així doncs, el Consell Comarcal de la comarca maresmenca, on es beneficia Tordera, informa que els i les joves d’entre 18 i 29 anys que resideixin a la comarca, compleixin aquests requisits i vulguin tramitar la petició de subvenció, o formular qualsevol consulta sobre aquesta línia de subvencions, poden contactar amb el servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme a través del correu electrònic emprenedoria@ccmaresme.cat o el telèfon 93 693 14 50.