La biomassa forestal pot abastir d’energia tèrmica el 20% de la industria barcelonina, segons un estudi de la Diputació i el Clúster de Biomassa


Un estudi de la Diputació de Barcelona i el Clúster de Biomassa de Catalunya posa de manifest que el 20 % de la demanda tèrmica del teixit industrial de la demarcació de Barcelona pot ser cobert, de forma sostenible, amb biomassa forestal procedent dels boscos del territori. L’estudi també afirma que en les zones estratègiques de prevenció d’incendis forestals i que representen el 15% de la superfície boscosa de Catalunya, podrien cobrir la demanada d’energia tèrmica per a les industries locals, especialment en  sectors d’un elevat consum energètic com ara l’agroalimentari, el paperer o el químic. La masia de turisme rural de Can Pica de Tordera s’escalfa des del 2013 amb una caldera de biomassa de llenya, que ha substituït l’antiga caldera de gasoil. L’escola taller Mas Ritort de Tordera també va instal·lar el 2013 un sistema de biomassa, que permet un estalvi de 12.000 euros. La caldera de calefacció de l’Ajuntament també es va canviar l’estiu passat per una de biomassa.