El ple delega a la Junta de govern diverses competències


El ple de l’Ajuntament de Tordera va acordar la setmana passada delegar a la Junta de Govern Local diverses competències plenàries. En concret es proposa que la junta de govern local tingui facultats per aprovar el reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels pagaments dins dels límits establerts legalment; Aprovar aquells Convenis que, per la matèria i import, siguin competència del ple;  Exercitar  accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament;  Les contractacions i concessions de tot tipus que la normativa atribueix a la competència Plenària; L’adquisició de béns i drets, així com les alienacions de patrimoni i l’aprovació dels Projectes d’obra ordinària i serveis i de les Memòries Valorades la contractació o concessió dels quals li hagi estat delegada, i quan encara no estiguin previstos al Pressupost.

El regidor de la CUP, Oriol Serra va intervenir per mostrar el vot contrari del seu grup pel fet de buidar de continguts al plenari municipal.

delegacions junta CUP

El regidor de Més Tordera, Xavier Pla es va abstenir en considerar la necessitat que la junta de govern permet agilitzar determinats temes.

delegacions junta Més Tordera

La regidora de ciutadans, Miriam Rocabruna va expressar el seu vot negatiu a l’acord de delegacions. El regidor d’En Comú Podem, Salvador Giralt considera que es una manera de funcionar que no els agrada i que resta comunicació a la ciutadania.

delegacions junta En Comú Podem

La regidora d’ERC-Gent Tordera i Jovent Republicà, Marta Paset assegurava que delegar competències a la junta de govern resta capacitat de debat i de participació i demostra una manca de transparència del nou govern.

delegacions junta ERC

El regidor del PSC, Rafa Delgado va destacar les diferències amb la delegació de competències aprovades fa 4 anys, en el fet d’introduir una comissió informativa pública.

delegacions PSC

L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia deia que aquestes delegacions són habituals en tots els Ajuntaments. Com en l’anterior legislatura tots els grups municipals podran estar presents en les juntes. A banda, Joan Carles Garcia avança com a novetat que quan alguna competència del plenari vagi a la junta de govern caldrà fer una comissió informativa anterior.

delegacions junta Junts x Tordera

El punt es va aprovar amb els vots favorables de Junts x Tordera i PSC, el vot contrari de ERC, En Comú Podem, Ciutadans i CUP i l’abstenció de Més Tordera i per tant aprovat per vot de qualitat.