CUP Tordera publica el seu pressupost de campanya


La Candidatura d’Unitat Popular de Tordera fa públiques les despeses efectuades durant la campanya electoral. Així mateix, emplaça a la resta de forces polítiques que es presenten a les properes eleccions municipals a realitzar el mateix exercici de transparència i publicar la quantitat total exacta de recursos econòmics destinats a la campanya.

La despesa total de la CUP Tordera per aquesta campanya electoral és de 1.539,80€, dels quals 889,80€ provenen de l’aportació de CUP Països Catalans, la qual, recordem, reconeix per primera vegada la Candidatura al municipi. La fracció restant del pressupost s’ha cobert a través de donacions voluntàries. La despesa de major import correspon a la impressió i enviament de la propaganda electoral (650€), seguit de l’elaboració dels tríptics amb els principals punts del seu programa electoral (405,11€). La resta de despeses s’atribueixen a cartells, fulletons, plafons, pancartes i materials complementaris.

Des de CUP Tordera s’entén la transparència com a una eina imprescindible per a garantir una tasca ètica des de la política, en el camí cap a una gestió responsable dels recursos públics.