Projecte de millora de la BV-5122 a Fogars de la Selva


La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’ajuntament de Fogars de la Selva el projecte de millora dels accessos a l’Ajuntament i a la zona esportiva des de la carretera BV-5122, de Tordera a Hostalric. El projecte té com a objectiu garantir les condicions de seguretat d’aquest tram de la carretera, tant les actuals com de futur, ja que en aquest punt es preveuen alguns desenvolupaments urbanístics que podrien fer que les condicions de seguretat d’aquesta intersecció empitjoressin.

El projecte reordena els accessos actuals i futurs des de la carretera mitjançant la construcció d’una rotonda i el tancament de la rotonda partida que hi ha actualment. En la intervenció també es reordena la urbanització se la zona, incloses les parades d’autobús i l’enllumenament, així com l’enjardinament del conjunt i la millora del drenatge transversal. L’obra té un pressupost de 1,2 milions d’euros i un termini d’execució de vuit mesos.