Comença la prohibició de fer foc al bosc


La prohibició de fer foc al bosc entra en vigor a partir d’ara i s’allargarà fins el 15 d’octubre, segons ha informat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es podran cremar restes de poda i aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.  El portaveu de protecció civil, Marc Homedes, recorda a tota la població la prohibició de fer foc.

prohibicio foc

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. La prohibició es troba recollida en el decret 64/1995, que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.