Creix l’atur el primer mes del 2019 a Tordera en 61 persones


Lleugera pujada de l’atur aquest mes de gener a Tordera. Un total de 61 persones han perdut la feina durant el primer mes de l’any al municipi. Amb aquest augment, a Tordera hi ha actualment 1.209 persones a les llistes de desocupats i la taxa d’atur es situa al 16,73%. Respecte fa un any, al poble hi ha 3 persones aturades més.

Al Maresme, l’atur també ha augmentat aquest mes de gener. Concretament ho ha fet en 368 persones. A hores d’ara, a la comarca hi ha un total de 25.360 persones desocupades, fent que la taxa d’atur se situï al 12,51%. Del total de persones aturades al Maresme, 14.702 són dones i 10.928 homes. L’increment intermensual ha afectat els dos sexes, si bé amb una incidència major entre el col·lectiu femení. 

La radiografia sectorial indica una important concentració de les persones sense feina en el sector serveis (el 71%) i és justament en aquest sector i en el de persones sense ocupació anterior (SOA) on s’ha aplegat l’increment mensual de l’atur. En concret, el sector serveis ha registrat un increment del 2,40% i el SOA ha comptabilitzat un augment del 2,98%. En canvi, l’agricultura, la indústria i la construcció han registrat baixades que oscil·len entre el 0,17% (indústria) i el 3,73% (construcció). El descens a l’agricultura ha arribat al 3,38%.

En el global de Catalunya, l’atur ha pujat aquest mes de gener en 5.469 persones, situant el nombre d’aturats en el 398.376 persones.