L’Ajuntament subvenciona la contractació de persones aturades


La revitalització de l’economia local i la promoció de noves oportunitats de negoci constitueixen una de les línies de treball i estratègia de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Tordera. Davant l’actual situació socioeconòmica i les dificultats per generar ocupació, el govern local considera necessari seguir impulsant mesures i estratègies que permetin, d’una banda, afavorir l’accés al mercat de treball a les persones en situació d ‘atur i, de l’altra, reactivar l’economia local oferint més facilitats a les empreses per a la contractació de personal i ampliant les ajudes a totes les persones emprenedors que vulguin crear els seus negocis. 

Així, l’Ajuntament posa a la disposició per a empreses i emprenedors subvencions per la creació de llocs de treball. Seran subvencionats els costos de seguretat social de la contractació de nou personal laboral, durant un període de sis  mesos i una jornada a temps complert. A cada convocatòria s’establiran els imports màxims de subvenció. Si la jornada laboral és a temps parcial, l’import subvencionable quedarà proporcionalment reduït a la jornada laboral. Queden excloses els contractacions amb una jornada inferior al 50%.  Ho explica el regidor de promoció econòmica, Marçal Vilajeliu.

subvencio contractacio

Aquesta convocatòria pretén fomentar l’adquisició de competències i la millora de l’ocupabilitat a través de la concessió d’ajudes a empreses, professionals i autònoms per a la contractació de nous treballadors/es. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre.