El nou Pla Local de Joventut de Tordera comença a caminar


L’Ajuntament de Tordera va aprovar al mes d’agost el nou Pla Local de Joventut del municipi.

Amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i la participació d’un important nombre de joves, entitats i tècnics municipals, s’ha aconseguit disposar d’un document estratègic a través del qual es reflecteix la realitat juvenil torderenca i quina és la seva projecció de cara als propers anys.

El consistori volia conèixer de primera mà i analitzar la realitat que viuen els joves del municipi per a l’elaboració d’un Pla Local de Joventut (PLJ) per estructurar tot un seguit de polítiques efectives per a la millora de la vida i les condicions de les persones joves de Tordera, així com per dinamitzar la seva participació i pertinença als afers municipals. Ho explica la regidora de joventut, Bàrbara Vergés.

pla local joventut 1

L’objectiu general de qualsevol diagnosi de la realitat juvenil municipal, és comprendre la realitat que viuen les persones joves del municipi per tal de dissenyar polítiques de joventut adients en termes de formació, lleure, habitatge o participació. En el treball que es presenta s’ha dut a terme una anàlisi qualitativa, amb les dades de què es disposa tant a nivell municipal, comarcal o de país, que permeten una aproximació a la realitat del col·lectiu jove des d’un punt de vista demogràfic i socioeconòmic. Pel que fa al treball de camp i a l’anàlisi qualitativa, per una banda s’han dut a terme dues sessions participatives amb persones joves, s’han realitzat algunes entrevistes a persones implicades en les polítiques de joventut i s’ha elaborat un qüestionari en línia que s’ha posat a disposició de totes aquelles persones joves que hi ha volgut participar. Bàrbara Vergés enumera algunes de les problemàtiques que analitza el pla local.

pla local joventut 2

Vergés assegura que el suport als joves en matèries com habitatge o ocupació es fa amb la col·laboració d’altres regidories del consistori.

pla local joventut 3

Tordera disposa d’un Casal de Joves des de l’any 2008, amb una línia de treball centrada en la promoció de l’educació integral i l’emancipació de les persones joves. A més a més, el Casal de Joves és un equipament polivalent que promou espais de trobada entre persones joves de diverses edats i, fins i tot, entre les persones adultes. També se centra en oferir serveis i recursos de diversos àmbits d’interès per a les persones joves i contemplats en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat) a través del Punt d’Informació Juvenil (PIJ). El Casal de Joves també és un espai per a la participació i per a la creació.