El Suprem declara exemptes de l’IRPF les prestacions per maternitat


Si has tingut un fill i vas rebre la prestació per maternitat, no hauries d’haver cotitzat l’IRPF. El Tribunal Suprem sentencia que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social que perceben les dones treballadores durant la baixa de 16 setmanes després del naixement d’un fill estan exemptes de l’IRPF.

El Suprem contradiu així el criteri de l’Agència Tributària i ratifica una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, del juny del 2017. El tribunal ha desestimat el recurs de l’Advocacia de l’Estat, que defensava que aquestes prestacions no havien d’estar exemptes de l’IRPF.

Segons explica el Sindicat de Tècnics d’Hisenda (GESTHA), la decisió afecta tots els contribuents que van incloure la prestació per maternitat en les seves declaracions d’IRPF dels exercicis des del 2014. No cal ser mare per reclamar. També ho poden fer els pares, en el cas que hagin compartit el permís de maternitat amb la mare.

El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, insta el Ministeri d’Hisenda a retornar d’ofici l’IRPF cobrat per la prestació de maternitat, per evitar així que les afectades hagin d’iniciar un procés de reclamació.

IRPF maternitat

Segons la companyia Legálitas, el primer pas per reclamar la devolució de l’IRPF és presentar a Hisenda un escrit de rectificació i devolució d’ingressos indeguts. El més probable “és que contestin desfavorablement”. A partir d’aquí, cal presentar les al·legacions i recursos pertinents, fins que acabi la via administrativa.

Llavors, es disposa de dos mesos per obrir un procediment judicial, en aquest cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L’empresa, però, recomana analitzar cada cas abans de presentar cap recurs, per veure si realment surt a compte.