Oberta la convocatòria de subvencions destinades a propietaris i llogaters de la Borsa de lloguer social de Tordera


El context actual de crisi econòmica i social té importants conseqüències en el benestar de les persones i l’activitat econòmica, posant en perill l’accés a l’habitatge i el seu manteniment. L’Ajuntament de Tordera mitjançant l’Oficina local d’habitatge té la voluntat d’atorgar subvencions a persones propietàries d’habitatges que els incorporin a la Borsa de lloguer social de Tordera.

L’objectiu d’aquestes subvencions és establir mesures de foment i de suport al Programa de Mediació per al Lloguer Social, per incentivar el creixement de l’oferta de pisos a preu assequible de la Borsa de Mediació de lloguer social de Tordera, i fomentar, d’aquesta manera, la sensibilització de les persones propietàries d’habitatges buits sobre la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició d’un servei sense ànim de lucre i amb una finalitat solidària per un preu de lloguer inferior al del mercat.

La mesura de foment consisteix en l’atorgament a les persones propietàries d’una subvenció econòmica per a les reformes i/o adequacions de l’habitatge buit de què disposen, amb la condició de posar-lo a disposició de la Borsa de lloguer social de Tordera un mínim de 3 anys. Ho explica la regidora socialista Toñi Garcia.

subvencio pisos 1

Amb aquesta mesura s’espera, a més de facilitar l’accés a l’habitatge, millorar l’estat del parc d’habitatge del municipi i promoure l’activitat dels industrials dedicats a la reforma i a la rehabilitació. Garcia destaca que fins al moment, diversos propietaris s’han interessat en la iniciativa.

subvencio pisos 2

Per tant, totes les persones propietàries interessades en acollir-se a la convocatòria de subvencions poden fer-ho fins a final d’aquest any 2018