El programa de detecció precoç de càncer de còlon arriba a Tordera


El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte arriba a l’ambulatori de Tordera. El programa s’adreça a tots els homes i dones de 50 a 69 anys i ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, una prova molt senzilla per detectar un càncer o una lesió precancerosa.

Amb la iniciativa, les persones d’aquesta franja d’edat d’una determinada zona o barri reben una carta on se’ls explica el funcionament d’aquest test de detecció precoç. El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys i s’estima que es diagnostiquen 5.000 casos nous a Catalunya cada any. Pot desenvolupar‐se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació. Francesc Macià és responsable del programa de detecció.

programa càncer còlon

Per més informació sobre la campanya de prevenció us podeu adreçar a l’ambulatori de Tordera.