S’estrena un sistema per controlar la xarxa municipal d’aigua les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any


L’Ajuntament de Tordera i Aqualia han dut a terme recentment noves actuacions per optimitzar la gestió de les instal·lacions hidràuliques i l’aprofitament dels recursos hídrics del municipi.

Entre aquestes actuacions destaca la renovació i ampliació del sistema de telecontrol que permet conèixer i gestionar, en temps real, qualsevol incidència o anomalia que sorgeixi en les instal·lacions d’abastament d’aigua del municipi.

El nou telecontrol substitueix l’antic sistema per uns equips nous amb tecnologia d’última generació que permetrà una millor fiabilitat i a la vegada inclourà pràcticament la totalitat de les instal·lacions del sistema de distribució d’aigua del municipi de Tordera, cosa que amb l’antic sistema només es donava cobertura a una part de les instal·lacions. Concretament s’han instal·lat 20 amb targetes de lectura d’entrada i sortida digital per adquisició de dades de cabals, de pressions, de nivells de clor, alimentació elèctrica, intrusió, etc.

Aquest sistema permet disposar en temps real durant les 24 hores i els 365 dies a l’any de tota la informació del que succeeix en les diferents variables del servei, és a dir, el nivell dels dipòsits, el cabal de sortida dels dipòsits i el nivell de clor lliure residual. A més dels valors absoluts que facilita l’operativa, es disposa d’un sistema de gràfics que permet seguir l’evolució del paràmetre que s’estigui analitzant en temps real. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia assegura que el subministrament d’aigua a Tordera està garantit i que Aqualia està invertint en la millora de la canalització de diversos punts de la xarxa.

alcalde sistema aigua

La telegestió de les instal·lacions permet al Servei Municipal d’Aigües l’anticipació a possibles avaries  de manera preventiva, abans que passin  i, per tant,  evitar que cap client es quedi sense  servei d’abastament d’aigua per una incidència de la xarxa.

D’altra banda, també permet poder analitzar els valors dels consums mínims nocturns dels diferents sectors de la població i detectar fuites d’aigua ocultes, analitzant els consums històrics. D’aquesta manera, el sistema permet millorar notablement el rendiment del servei, minimitzant les pèrdues d’aigua.

S’aconsegueix una millora de l’eficiència de la gestió, sobretot tenint en compte la gran dispersió de les instal·lacions de Tordera degut a la extensió geogràfica del municipi.