L’ambulatori de Tordera assoleix la tercera fase de l’acreditació IHAN


L’ambulatori de Tordera ha obtingut la Fase 3D de l’acreditació com a centre ‘Amic dels Nens’ per promoure la implantació de pràctiques que afavoreixin la lactància materna exclusiva des del naixement, segons la Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al Naixement i la lactància (IHAN) de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i UNICEF.

Aquesta acreditació reconeix el pla d’accions posat en marxa pel centre de primària, centrat en la tasca dels professionals sanitaris per facilitar la lactància, millores en els espais i mitjans disponibles per a pacients i familiars i activitats de formació i informació dirigides als pares.

La infermera Anna Pol explica que a Tordera es realitza un taller de lactància que acull un centenar de mares cada any. Pol descriu el contingut d’aquestes xerrades informatives.

Anna Pol

A més, el CAP de Tordera compta amb una Comissió de Lactància, integrada per personal mèdic de tots els estaments i també mares del grup de suport, que participen activament del procés. És molt important que hi hagi una bona interacció entre elles i les infermeres.