S’obre la convocatòria per a una plaça de tècnic/a d’empreses i una plaça de tècnic/a d’inserció laboral


03203L’Ajuntament de Tordera obre el procés de selecció per a cobrir una plaça de tècnic/a d’empreses i una plaça de tècnic d’inserció laboral amb la condició de personal laboral de caràcter temporal a temps parcial, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, i per constituir una Borsa de Treball amb les persones candidates admeses i no seleccionades per cobrir futures possibles contractacions temporals.

Les sol·licituds per formar part de la convocatòria es podran presentar fins al 15 de juny a l’OAC de Tordera, adjuntant la documentació que es demana  i la sol·licitud emplenada degudament.

Les característiques dels llocs a cobrir i les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina www.tordera.cat