Ràdio Tordera – La Generalitat subhastarà un solar d’Agora Park provinent d’una herència intestada

La Generalitat subhastarà un solar d’Agora Park provinent d’una herència intestada


parcela agora parkEl Departament de Vice-presidència i d’Economia i Hisenda ha convocat la subhasta pública d’un total de 47 immobles procedents d’herències intestades per un import de 4.981.900 euros. L’herència intestada prové d’una persona que no va fer testament abans de morir i no tenia hereus amb dret a heretar.

Entre aquests immobles, n’hi ha un a Tordera. En concret, es posarà a subhasta un solar del carrer Vilafranca del Penedès d’Agora Park. El terreny tindrà un preu de sortida de 53.300 euros.

Els interessats a licitar per algun dels lots de la subhasta, tenen temps fins al proper 15 de juny per presentar les seves ofertes, en sobre tancat, a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat. L’obertura dels sobres es farà el 5 de juliol del 2018 en un acte obert al públic, on els licitadors podran millorar les seves ofertes a mà alçada.

Per a  participar a la subhasta s’ha de dipositar, amb caràcter previ, a la Caixa General de Dipòsits del Departament de la Vice-presidència d’Economia i Hisenda l’import de la garantia del preu de sortida de cada immoble, que s’estableix al plec de condicions d’aquesta subhasta. D’acord amb la legislació vigent que regula les herències intestades, els imports obtinguts s’hauran de destinar a establiments d’assistència social o a institucions culturals preferentment del municipi o la comarca d’on tenia la darrera residència el causant.

La Junta d’Herències, un òrgan col·legiat del qual formen part la Generalitat i les associacions municipalistes que representen a totes les corporacions locals, serà l’encarregada, un cop l’herència estigui totalment liquidada, d’establir els criteris per a l’efectiva distribució dels imports, mitjançant les corresponents convocatòries públiques, a les entitats interessades que hi puguin participar com a beneficiàries.