La Cristina parla de la lactància materna en espais públics, i en Toni ho fa sobre el prestigi dels títols universitaris, a les píndoles d’opinió d’avui


lacatanciaA les píndoles d’opinió d’avui la Cristina Agell defensa la creació d’una llei que permeti la lactància materna en espais públics i de manera lliure, mentre que en Toni López demana depurar responsabilitats en el cas de Cristina Cifuentes per tal de recuperar el prestigi dels títols universitaris.