Mossèn Salvador reflexiona sobre la missa dels difunts


missa cementiriTordera en directe assisteix a la missa que es va celebrar al cementiri nou en el dia dels difunts i en parla amb Mossèn Salvador.