EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA APROVA UN CONVENI URBANÍSTIC AMB L’EMPRESA FIBRACOLOR S.A. PER AJUDAR A FER FRONT A LA DIFÍCIL SITUACIÓ QUE VIU EL SECTOR TÈXTIL.


En una sessió extraordinària i d’urgència celebrada anit, l’ajuntament de Tordera ha aprovat un conveni urbanístic amb les entitats mercantils Fibracolor SA i Residencial Riomayor SL amb l’objectiu de fer front a la difícil situació econòmica que viu l’empresa d’acabats tèxtils del nostre municipi. Fa uns mesos, Fibracolor va iniciar un expedient de regulació que va suposar l’acomiadament d’una setantena de treballadors. De cara a un futur més o menys proper, la fàbrica d’acabats tèxtils té previst invertir dotze milions d’euros per millorar les instal·lacions i incorporar maquinària nova i tecnologia. Per poder finançar aquesta inversió, Fibracolor preveu edificar part dels seus terrenys. Per poder dur-ho a terme, la sessió plenària d’anit va aprovar el canvi d’ús perquè els terrenys passin d’ús industrial – comercial a zona residencial, una operació que ha obligat el consistori a modificar el Pla General a la zona de Fibracolor, aprovat l’any 2003. Com a compensació, el grup municipal del PSC va negociar un nou conveni amb Fibracolor que suposa la cessió gratuïta al consistori dels terrenys on actualment es troba l’escola Brianxa i els edificis annexos, així com també la sessió d’ús per 25 anys de la zona dels plataners. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, explica els temes centrals del conveni signat amb l’empresa Fibracolor.

Per la seva banda, el regidor d’ERC, Bernat Costas, assegura que les compensacions que el municipi rebrà amb aquest conveni entre l’Ajuntmanet i Fibracolor són insuficients.

El regidor del Moviment Alternatiu per Tordera, Josep Alsina, reitera la idea que el conveni urbanístic i la modificació del pla general no serviran per mantenir els llocs de treball i assegurar la continuïtat de l’empresa, sinó que només portaran al creixement urbanístic.

La regidora del PSC, Conxita Rodríguez, es mostra favorable a la proposta de conveni i, tot i que assegura que no es pot garantir la viabilitat de l’empresa Fibracolor a llarg termini, a hores d’ara li cal una redimensió. Pel que fa a la construcció dels 335 habitatges, la regidora ofereix la possibilitat d’una posterior modificació del pla general per reduir el sòl urbanitzable.

Finalment, l’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, va assegurar que l’aprovació del conveni urbanístic és l’única possibilitat que té l’Ajuntament per garantir el manteniment dels llocs de treball a l’empresa Fibracolor. Per tancar el ple, l’alcalde va assegurar que si els més de 300 habitatges que s’han de construir a la zona és un punt de desacord entre els diferents grups municipals, de cara a un futur s’en podrà estudiar la reducció.

El conveni urbanístic entre l’ajuntament de Tordera i les entitats mercantils Fibracolor S.A i Residencial Riomayor S.L, així com també la corresponent modificació del pla general en aquesta zona, va ser aprovat amb els vots a favor de CIU i PSC, l’abstenció d’ERC i el vot negatiu del MAT.