El nombre de graduats d’ESO a Tordera, per sota de la mitjana del Maresme i de Catalunya


03000L’Observatori de Desenvolupant Local del Consell Comarcal del Maresme, en col·laboració amb el Servei de Joventut, ha realitzat un estudi sobre les realitats juvenils a la comarca.

Les dades, que es corresponen a l’any 2015, constaten que Tordera en la darrera dècada ha perdut població jove (15-29 anys). Malgrat el lleuger repunt de l’últim any (+0,4%), entre el 2007 i 2015, el nombre de joves al municipi va decréixer un 6,3%. Quant a la formació, l’estudi mostra que l’evolució al nostre municipi de la taxa de graduació a l’ESO és irregular. Segons l’informe, al curs 2013-2014, el 81% dels estudiants d’ESO de Tordera aconseguien graduar-se, mentre que al curs anterior el percentatge era del 90%. Unes dades que es situen per sota de la mitjana del Maresme (89%) i de Catalunya (87,7%). No obstant això, la taxa de graduació al 2n de Batxillerat al nostre municipi és del 90%. Pel que fa a la situació laboral municipal, l’atur juvenil (16-34 anys) entre el 2014 i 2015 es va reduir un 11%. Malgrat aquesta reducció, si tenim en compte les dades entre el 2005 i el 2015, l’evolució és alarmant, perquè l’atur entre la joventut de Tordera ha augmentat un 71,6%, la major variació de tot el Maresme.

ESO nacho

En aquest sentit, al conjunt de la comarca hi ha 78.408 persones entre 12 i 29 anys, el que representa el 17,9% del total de la població del Maresme. El pes demogràfic dels joves a nivell comarcal ha disminuït un 13% en el últims 10 anys. Pel que fa a la formació, en aquest cas les dades del curs 2014-15 reflecteixen una progressió a l’alça de la taxa de graduació a l’ESO amb una mitjana comarcal que es situa al 89%, per sobre de la mitjana catalana. Tot i això, hi ha una diferència de 5 punts entre sexes. Les noies (91,7%) segueixen presentant taxes de graduació superiors als nois (86,5%). Destaca positivament Cabrera de Mar que assoleix el 100% d’acabament dels estudis secundaris obligatoris, mentre Dosrius és el municipi que té unes xifres més baixes (68,75%). Com a contrapunt, la taxa d’escolarització postobligatòria al Maresme (a partir dels 17 anys) es redueix al 68%. En relació a la situació laboral, les dades apunten a una davallada de l’atur juvenil comarcal del 14,8% entre els anys 2014 i 2015. Amb tot, la taxa continua sent més elevada que en els anys previs a la crisi (+14,4%).

Pel que fa a nivell de Catalunya, la població jove porta una dècada minvant. En conjunt, la davallada en el període 2007-2015 ha sigut del 14%. Quant a la formació, l’evolució de la taxa de graduació a l’ESO és positiva. La taxa d’escolarització a partir dels 17 anys és del 74,86%. En relació amb l’atur juvenil, a nivell català entre el 2015 es va reduir un 14,5%. No obstant això, des del començament de la crisi fins a l’actualitat, la desocupació entre els joves a Catalunya ha augmentat un 24,7%.