EL MOVIMENT ALTERNATIU PER TORDERA DEMANA LA SUPRESSIÓ D’UN VIAL DE CIRCUMVAL·LACIÓ PREVIST EN EL PLA GENERAL I QUE AFECTA LA PLAÇA DE LA SARDANA.


El Moviment Alternatiu per Tordera ha presentat una moció on demana la modificació puntual del planejament urbanístic de Tordera per suprimir la reserva de sòl, destinada a la construcció d’un vial de circumval·lació, entre el carrer Puigvert i carrer Joan Miró, i que afecta l’actual plaça de la sardana. El portaveu del Moviment alternatiu per Tordera, Josep Alsina, explica el motiu de la demanda.

Els grups del PSC i ERC, van aprofitar la moció presenta pel MAT, per criticar la manca de planificació del govern municipal per haver dissenyat el vial en una zona de lleure pels torderencs. El portaveu de ERC, Bernat Costas, va manifestar el seu suport a la proposta del grup independent i va criticar la manca de planificació de l’àrea d’urbanisme.

La portaveu del PSC, Conxita Rodriguez, també critica la manca de planificació de l’equip de govern i demana solucions, ja que pensa que un vial de circumval·lació serà necessari en el futur.

L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, va reiterar que la plaça de la sardana no va ser fruit de l’improvització i va donar suport a la proposta del Moviment Alternatiu per Tordera. Garcia, va emplaçar la modificació del vial fins que no s’aprovi definitivament el text refós del pla general, que darrerament ha rebut el vist-i-plau de la comissió d’urbanisme de Barcelona.

L’ajuntament de Tordera ha repartit aquest dies el text refós del pla general entre els partits polítics a l’oposició, per tal que la setmana vinent, en ple extraordinari, es pugui aprovar i enviar a la comissió d’urbanisme de Barcelona, per donar el vist-i-plau definitiu. Seguidament, segons va acordar el ple de l’ajuntament, es portarà a terme la modificació de vial de circumval·lació que afecta la plaça de la sardana, presentada pel Moviment alternatiu per Tordera.